Sprid glädje i rummet!

På The Global Institute of Creation möter gatukonsten allmoge. Naiva teckningar möter gamla träsnitt. Inget är heligt. TGIOC bildades 2007 och jobbar i mellanrummet mellan konst och massproducerad design. Vi gör bilder vi själva tycker är intressanta och som lyfter rummet. Det vi gör ska vara  svenskproducerat och tillgängligt till ett överkomligt pris. Alltid dekorativa och med hög finish.
Lätta att gilla, lätta att köpa.

© 2013 - The Global Institute of Creation