KOLLA 17 – KUNGSBACKA

ETT HELT EGET UTTRYCK

Institutet jobbade tätt med Markgren Arkitektur AB för att skapa ett eget uttryck för området Kolla 17 i Kungsbacka. Exteriört så är de mönstrade glaspartierna framträdande. Interiört så går mönstret igen och är i olika kulör på våningsplanen.

»Mönstret är gjutet
in i glaset.

 

Det skapar flera olika dimensioner.«

MÖNSTER I OLIKA KULÖR

PÅ VÅNINGSPLANEN

INSTITUTET VAR MED SEDAN STARTEN OCH TOG FRAM IDÉSKISSER

 

MÖNSTRET GÅR IGEN PÅ DÖRRFÖNSTREN

DET FÄRDIGA RESULTATET AV GRAFIK INTEGRERAD MED ARKITEKTUR

TILLBAKA